เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

เวียดนามเหนือ

วันเดินทาง :  6-9 พฤศจิกายน 2565

ราคาท่านละ  27,900 บาท (จองช่วง Early Bird เหลือท่านละ 26,500 บาท)

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส 1 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,378