รถไฟลาวความเร็วสูง เส้นทางวังเวียง หลวงพระบาง

เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง:  6-10 ธันวาคม 2565

ราคาท่านละ  29,500 บาท (จองช่วง Early Bird เหลือท่านละ 28,500 บาท)

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,377