ตามรอยละครดัง 'คือเธอ' ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ ขุนแปะ เชียงใหม่

เชียงใหม่ ขุนแปะ

วันเดินทาง :  24 พฤศจิกายน 2565

ราคาท่านละ  1,590 บาท 

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,459