เมืองรองต้อง(ห้าม)พลาด ลี้ ลำพูน

ทัวร์วันเดียว ลำพูน

วันเดินทาง :  20 ธันวาคม 2565

ราคาท่านละ  1,250 บาท 

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 119,719