เส้นทางดอกไม้ ย้อนร้อยประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ เชียงดาว อ่างขาง

เชียงดาว อ่างขาง 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 8 – 10 มกราคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 10,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 101,345