เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ขุนวาง ความงดงามในยามหนาว

ขุนช่างเคี่ยน 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 16 – 18 มกราคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 12,500 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 101,347