เชียงราย 3 ดอย 1 เชียง ตามล่าพญาเสือโคร่ง

เชียงราย 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 23 – 25 มกราคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 11,800 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 101,346