ตามรอยอารยธรรม 3 จังหวัด

เพชรบูรณ์ โคราช ปราจีนบุรี 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 7,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 101,346