ใต้สุดเมืองไทย ไปเบตง

เบตง 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 13,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 101,347