นครศรีธรรมราช คีรีวง ขนอม ไหว้ไอไข่ ชมโลมาสีชมพู

นครศรีธรรมราช 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 14,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 148,277