พังงา สิมิลัน ดินแดนแห่งทะเลอันดามัน

พังงา 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 27 – 29 มีนาคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 14,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 148,297