เวียดนามเหนือ หมกโจว ฮานอย

วันเดินทาง :  29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 4 วัน 3 คืน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส

ราคาท่านละ  24,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,376