วัดหลวงขุนวิน ล่องแพแม่วาง

ทัวร์วันเดียว วัดหลวงขุนวิน

วันเดินทาง :  20 มกราคม 2566

ราคาท่านละ  1,750 บาท 

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,454