อเมริกาตะวันออก แคนาดา 2 ประเทศ 8 เมือง

อเมริกาตะวันออก แคนาดา 12 วัน 9 คืน

วันเดินทาง: 11-22 กันยายน 2566 

ราคาท่านละ  229,000 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

Visitors: 148,293