ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ เขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  17 - 19 เมษายน 2566

ราคาท่านละ  12,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 119,720