พัทลุง สุดAmazing เมืองธรรมชาติ

พัทลุง 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  19 - 21 เมษายน 2566

ราคาท่านละ  13,500 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 148,277