เชียงใหม่ ฤดูไหนๆก็เที่ยวได้

เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  29 - 31 พฤษภาคม 2566

ราคาท่านละ  12,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 119,717