อุดร หนองคาย เวียงจันทร์

อุดร หนองคาย เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  19 - 21 มิถุนายน 2566

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 119,719