ฮ่องกง นอนปิง

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  17 - 19 เมษายน 2566

ราคาท่านละ  26,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 148,284