สูงวัยตะลุยยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 12 วัน 10 คืน

วันเดินทาง :  6 - 17 มิถุนายน 2566

ราคาท่านละ  129,000 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 40 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

Visitors: 129,378