ไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์ เที่ยวรอบเกาะ 12 วัน 10 คืน

วันเดินทาง :  26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2566

ราคาท่านละ  269,000 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 40 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,376