เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ตะลุยกินของอร่อยเมืองภูเก็ต

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  24 - 26 เมษายน 2566

ราคาท่านละ  13,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 119,718