ลำปาง ลำพูน เมืองรองต้องห้ามพลาด

ลำปาง ลำพูน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง:  7 - 9 สิงหาคม 2566

ราคาท่านละ  11,500 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,785