นครสวรรค์ พิจิตร เยือนเมืองโบราณ เล่าขานตำนานพระเจ้าเสือ

นครสวรรค์ พิจิตร 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง:  16 - 18 สิงหาคม 2566

ราคาท่านละ  6,500 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,378