จีน เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์

จีน เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน

วันเดินทาง :  22 - 29 สิงหาคม 2566

ราคาท่านละ  75,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน

Visitors: 148,298