จีน จิ่วจ้ายโกว

จีน จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง :  19 - 24 ตุลาคม 2566

ราคาท่านละ  42,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน

Visitors: 162,784