เหนือสุดแดนสยาม เชียงราย เชียงแสน

เชียงราย 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  13 - 15 กันยายน 2566

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,378