เหนือสุดแดนสยาม เชียงราย เชียงแสน

เชียงราย 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  13 - 15 กันยายน 2566

พิเศษ 3 วัน (14-16 กค) เท่านั้น เหลือท่านละ 10,500 บาท จาก 11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,782