ฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน

วันเดินทาง :  5-10 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  68,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 40 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

Visitors: 162,783