จอร์แดน แดนมหัศจรรย์

จอร์แดน 7 วัน 4 คืน

วันเดินทาง :  19 - 25 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  88,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 30 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,783