สุโขทัย เมืองมรดกโลก เทศกาลลอยกระทงประจำปี

สุโขทัย 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  22-24 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  8,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,783