งามอลังการล้านนาไทย ยิ่งใหญ่สุดในรอบปี ขบวนแห่ยี่เป็ง

เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  27-29 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  13,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,783