สัมผัสอากาศหนาว เชียงคาน ภูเรือ

เลย 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  1-3 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  14,700 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,786