ต้อนรับมรดกโลกแห่งใหม่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ลพบุรี เพชรบูรณ์ 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง :  11 - 12 กันยายน 2566

ราคาท่านละ  4,500 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,784