รถไฟความเร็วสูง ลาว หลวงพระบาง สิบสองปันนา  คุนหมิง (รอบ2)

ลาว-จีน 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง : 14 - 19 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  39,500 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 30 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน

Visitors: 162,776