ติดต่อเรา

  • สอบถามข้อมูลทัวร์สูงวัย : 081-682-6590 น้องเก็ต / 094-951-9596 น้องเฟิร์น / 088-746-8788 น้องป่าน
  • สอบถามข้อมูล HOME STAY IN JAPAN : 081-915-1675
  • Email : chadarat.p@tourfahsai.com
  • Facebook : www.facebook.com/tourfahsai 
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07669
Visitors: 50,738