เที่ยวเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

เที่ยวเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  17 - 19 ธันวาคม 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  17,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน