สูงวัยเที่ยวเชียงใหม่ ชมดอกไม้ขุนช่างเคี่ยน ขุนวาง

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : สูงวัยเที่ยวไทย ไปชมดอกไม้ เชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยน ขุนวาง 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 21 – 23 มกราคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 12,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 37,592