สูงวัยไปทะเล เที่ยวพังงา ลั้ลลามาภูเก็ต

สูงวัยเที่ยวไทย ไปทะเล เที่ยวพังงา ลั้ลลามาภูเก็ต 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 1 – 3 เมษายน 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 13,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน