สูงวัยไปทะเล เที่ยวพังงา ลั้ลลามาภูเก็ต (ออกเดินทางจากเชียงใหม่)

สูงวัยเที่ยวไทย ไปทะเล เที่ยวพังงา ลั้ลลามาภูเก็ต 4วัน 3คืน

วันเดินทาง : 7 - 10 ตุลาคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 16,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน