เที่ยวขนอม นอนคีรีวง ชมโลมา ณ ขนอม

เที่ยวขนอม นอนคีรีวง ชมโลมา ณ ขนอม 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 12 - 14 ตุลาคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 10,800 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 9,486