ทะเลใต้ ณ ระนอง ชุมพร !!! เที่ยวครบรส กินปู ดูทะเล ล่องแพ

ทะเลใต้ ณ ระนอง ชุมพร !!! เที่ยวครบรส กินปู ดูทะเล ล่องแพ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  22 - 25 มีนาคม 2564

ราคาท่านละ  17,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินระนอง - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า – บ้านเทียนสือ - ท่าเรือตำบลปากน้ำ - ลงเรือไป เกาะพยาม – เข้าที่พัก บลูสกาย รีสอร์ท

04.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14, 15 สายการบินนกแอร์ (ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15  พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

06.10 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7312 ใช้เวลาบินทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 20 นาที

07.30 น.       ถึงสนามบินระนอง แวะรับประทานอาหารเช้า

ยามสาย       นำท่านชม วัดบ้านหงาว เดิมทีเป็นเพียงที่พักสงฆ์ จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มาจากปัตตานี มาปักกรดบำเพ็ญ แล้วชาวบ้านเกิดการเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และให้ท่านพำนักที่วัดแห่งนี้ ปัจจุบันวัดบ้านหงาวมีเจ้าอาวาสชื่อพระครูประจักษ์สุตาสาร เป็นพระนักพัฒา ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในสมัยพระครูประจักษ์สุตาสาร เช่นอุโบสถหลังใหม่ที่ใหญ่ สวยงาม


            ได้เวลาถ่ายภาพสวยๆกับภูเขาหญ้า ภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เลยที่ เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆ ซึ่งถ้าใครมาตรงกับช่วงฤดูฝน ก็จะได้เห็นหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาวึ่งดูสวยงามมาก ที่นี่เหมาะกับการขึ้นไปบนสันเขาเพื่อชมวิวรอบๆ และช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ภูเขาทั้งลูก จะกลายเป็นสีทองเหลืองอร่าม จึงนิยมเรียกกันว่า ภูเขาหญ้าสองสี นั่นเอง

      จากนั้นชม บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ยืนยันความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในอดีต เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนอง

 

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       พาท่านเดินทางไป ท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อลงเรือไปยังเกาะ เดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท ( ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึงเกาะพยาม)

                นำท่านเข้าเช็คอิน ณ บลูสกาย รีสอร์ท ที่พักชื่อดังบรรยากาศคล้ายกับที่พักกลางทะเลของมัลดีฟ จนได้รับขนานนามว่าเป็น มัลดีฟแห่งใหม่ของเมืองไทย  ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการมาเที่ยวเกาะพยาม เป็นที่พักในใจของใครหลายคนที่อยากมานอนเล่น หามุมสงบ สัมผัสกับบรรยาศสุดชิวริมทะเล และปฎิเสธไม่ได้ว่าเกาะพยาม มีชื่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้ส่วนหนึ่งมาจากที่นี่  ไปด้วยกันจะพามาทำความรู้จักกับที่นี่ว่าบรรยากาศ สวยงาม ขนาดไหน 


พักผ่อนตามอัธยาศัย....

     ***ส่วนกิจกรรมบนเกาะ ท่านสามารถ พายเรือคายัค, ทางรีสอร์ทมีพาไปชมเกาะควาย, และมีมอไซต์ให้ท่านได้ขับรถเที่ยวเองบนเกาะ (กิจกรรมนี้ ไม่รวมในค่าทัวร์นะคะ^^)

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ท

                ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

ระนอง - ชุมพร - ล่องแพพะโต๊ะ - เข้าที่พัก ริมหาดทุ่งวัวแล่น


ยามเช้า      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารรีสอร์ท เช็คเอ้าท์ พร้อมเก็บสัมภาระ

09.00 น.    นำท่านลงเรือกลับเข้าฝั่ง

10.30 น.    นำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดชุมพร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

                 เดินทางถึงจุดล่องแพพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

กลางวัน      รับประทานอาหาร แบบพื้นบ้าน

ยามบ่าย         นำท่านเตรียมตัว ล่องแพ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร “ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้” คือ คำขวัญประจำอำเภอพะโต๊ะ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่หลากหลาย อุดมสมบูรณ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสถึงไอเย็นแห่ง ธรรมชาติแห่งสายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อม  เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวพะโต๊ะ;ก็ต้องนึกถึงการล่องแพเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็น กิจกรรมเด่นที่อยู่คู่กับพะโต๊ะมาช้านาน และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพะโต๊ะ เป็นอย่างมาก ถือเป็น การการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอพะโต๊ะ

จากนั้นเดินทางกลับเข้าที่พัก ริมหาดทุ่งวัวแล่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ยามเย็น     เข้าเช็คอินเข้า นานาบีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)

ยามค่ำ      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

      พักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

ท่าเรือเกาะเตียบ – เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ - ดำน้ำดูปะการัง

ยามเช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร (สวมใส่ชุดที่เปียกน้ำได้ เพราะมีดำน้ำตื้นในวันนี้ค่ะ)

ยามสาย       เดินทางออกไปท่าเรือเกาะเตียบ อำเภอ ปะทิว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

          ถึงท่าเรือ พร้อมแจกชูชีพให้ทุกท่านใส่ เพื่อความปลอดภัย ลงเรือ Speedboat ขนาด 20 ที่นั่ง  นั่งเรือจากฝั่งประมาณ 15 นาที พาท่านดำน้ำ บริเวณเกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่

 

เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งสองเกาะมีลักษณะเป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก ไม่มีชายหาด บ้านพัก และคนอาศัยอยู่ มีเพียงแต่นกนางแอ่นและนกนางนวลเท่านั้น

          ลึกลงไปใต้ท้องทะเลสีครามใส ยังคงเต็มไปด้วย ปะการังสีเหลืองอ่อน ปะการังสีขาว ปะการังสีทอง ปะการังครก ปะการังถ้วยส้ม รวมถึงฝูงปลาน้อยใหญ่ชุกชุม ทั้งปลากล้วยแถบเหลือง ปลาข้างเหลือง ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาการ์ตูน แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี

*** การพบเจอฉลามวาฬ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพการณ์ทางธรรมชาติคะ***

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน กินปูห้อยขา ที่เกาะเวียง

ยามบ่าย      พาท่านดำน้ำ ดูหอยมือเสือ และปาการังจาน ที่อ่าวกรวด

***โปรแกรมดำน้ำวันนี้ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาพอากาศและสภาพการณ์ทางธรรมชาติ***

ยามเย็น       เดินทางกลับสู่รีสอร์ท ให้ทุกท่านอาบน้ำชำระร่างกาย

ยามค่ำ        รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

                    ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

สะพานไม้เคี่ยม – ศาลเสด็จเตี่ย - จุดชมวิวเขามัทรี - วัดถ้ำเขาพลู - สนามบินชุมพร - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ยามสาย        เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ (วันนี้ไม่มีลงทะเลคะ)

         พาท่านชม และถ่ายภาพ สะพานไม้เคี่ยม ที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ภายในบ่อน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ แข็งแกร่ง ทนทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม ทอดยาวไปเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็กตรงกลางบ่อน้ำ

จากนั้นเดินทางไปประมาณ 30 นาที

นำทุกท่านไปไหว้ศาลเสด็จเตี่ย หรือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาคือ เจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาม พ.ศ.2423พระองค์ทรงได้รับถวายพระสมัญญาจากกองทัพเรือว่าเป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” และต่อมาได้แก้ไขเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2544 จากพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงวางรากฐานและพัฒนาปรับปรุงทหารเรือสยามให้เจริญก้าวหน้าตามแบบประเทศตะวันตก

แวะ จุดชมวิวเขามัทรี อยู่บนเส้นทาง ชุมพร - ปากน้ำ – หาดทราย ที่นี่เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศา  สามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร โดยเฉพาะใน ยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมาก ซึ่งบริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วย

 

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       พาท่านชม วัดถ้ำเขาพลู เป็นวัดที่มีประวัติมายาวนาน ในอดีตมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งซึ่ง ชาวบ้านเคารพและสักการะทั้งในอำเภอปะทิวและจังหวัดชุมพร คือ "หลวงปู่จีต" ภายในวัด ถ้ำเขาพลูมีถ้ำที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโบราณ อายุกว่า 200 ปี มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ร่วมพิธีระดับประเทศมีถ้ำลอดระยะทางกว่า 300 เมตร ทะลุอีกด้านหนึ่งได้

***นอกจากนั้นวัดถ้ำเขาพลูยังมีถิ่นค่างแว่นซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ โดยอาศัยอยู่บน เขาใกล้กับวัด เป็นแหล่งอาศัยของค่างแว่นถิ่นใต้นี้สามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิดใน ยามเย็น

                สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชุมพร(มีอาหารเย็นแบบข้าวกล่อง แจกที่สนามบินชุมพร)

18.45 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7619 ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง  

19.45 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

22-25 มีนาคม 2564

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

17,900 บาท

6,500 บาท

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง ดอนเมือง – ระนอง และ ชุมพร - ดอนเมือง พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถ-เรือ รับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 16,684