ทะเลใต้ ณ ระนอง ชุมพร !!! เที่ยวครบรส กินปู ดูทะเล ล่องแพ

ทะเลใต้ ณ ระนอง ชุมพร !!! เที่ยวครบรส กินปู ดูทะเล ล่องแพ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  16 - 19 มีนาคม 2565

ราคาท่านละ  17,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินระนอง – วัดบ้านหงาว – คลองลัดโนด (ล่องเรือชมป่าโกงกางพร้อมรับประทานอาหารซีฟู๊ด)  – บ้านเทียนสือ –เข้าที่พัก

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14, 15 สายการบินนกแอร์ (ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15  พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

07.35 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ ใช้เวลาบินทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 10 นาที

08.45 น.       ถึงสนามบินระนอง 

ยามสาย       นำท่านชม วัดบ้านหงาว เดิมทีเป็นเพียงที่พักสงฆ์ จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มาจากปัตตานี มาปักกรดบำเพ็ญ แล้วชาวบ้านเกิดการเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และให้ท่านพำนักที่วัดแห่งนี้ ปัจจุบันวัดบ้านหงาวมีเจ้าอาวาสชื่อพระครูประจักษ์สุตาสาร เป็นพระนักพัฒา ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในสมัยพระครูประจักษ์สุตาสาร เช่นอุโบสถหลังใหม่ที่ใหญ่ สวยงาม


            จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ คลองลัดโนด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มคนในชุมชน ที่อาศัยและทำมาหากินอยู่บนฐานทรัพยากรป่าชายเลนของอ่าวกะเปอร์ ทะเลสาบระนอง โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนั่งเรือพรีส ชมระบบนิเวศน์ป่าชายแลน และชมทัศนียภาพของอ่าวกะเปอร์ ทะเลสาบระนอง ร่วมอนุรักษ์ปลูกป่าโกงกา ที่แปลงปลูกชุมชน และ ชมสันทรายม้าน้ำ กินซีฟู้ดบนกระชัง ที่ศูนย์เรียนรู้บนกระชัง ล่องแพเปียก เล่นน้ำทะเลแหวก ที่สันหลังปึ้งกือ และล่องแพเปียก ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมทั้งชม ชุมชนไร้แผ่นดิน

 

          นำทุกท่านนั่งเรือชมระบบนิเวศน์ ป่าโกงกาง

 

กลางวัน       รับประทานอาหารซีฟู๊ด ณ กระชังปลา *** อาหารอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

 

ยามบ่าย      จากนั้นชม บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ยืนยันความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในอดีต เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนอง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าที่พัก นำท่านเช็คอิน โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ หรือเทียบเท่า

ยามค่ำ      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

      พักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

แช่น้ำร้อนธาริน ฮอตสปริง – ท่าเรือตำบลปากน้ำ – ลงเรือไป เกาะพยาม – เข้าที่พัก บลูสกาย รีสอร์ท

ยามเช้า      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารรีสอร์ท เช็คเอ้าท์ พร้อมเก็บสัมภาระ

ยามสาย     เดินทางไปประมาณ 40 นาที

                 นำทุกท่านไปที่ ธาริน ฮอตสปริง น้ำพุร้อนแร่ธาตุธรรมชาติ แต่ละบ่ออยู่ห่างกันพอควร มีชุดให้เปลี่ยน ความเป็นส่วนตัวใช้ได้ แต่ไม่ถึงกับเป็นห้องปิดมิดชิด มีแนวต้นไม้บังสายตาพอประมาณ

(***มีชุดบริการให้เปลี่ยนแช่น้ำ ฟรี)

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       พาท่านเดินทางไป ท่าเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อลงเรือไปยังเกาะ เดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท ( ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึงเกาะพยาม)

                นำท่านเข้าเช็คอิน ณ บลูสกาย รีสอร์ท ที่พักชื่อดังบรรยากาศคล้ายกับที่พักกลางทะเลของมัลดีฟ จนได้รับขนานนามว่าเป็น มัลดีฟแห่งใหม่ของเมืองไทย  ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการมาเที่ยวเกาะพยาม เป็นที่พักในใจของใครหลายคนที่อยากมานอนเล่น หามุมสงบ สัมผัสกับบรรยาศสุดชิวริมทะเล และปฎิเสธไม่ได้ว่าเกาะพยาม มีชื่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้ส่วนหนึ่งมาจากที่นี่  ไปด้วยกันจะพามาทำความรู้จักกับที่นี่ว่าบรรยากาศ สวยงาม ขนาดไหน *** จากท่าเรือไปรีสอร์ท ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที โดยจะมีรถกอล์ฟรับ-ส่ง แต่เนื่องจากรถกอล์ฟมีจำนวนจำกัด ดังนั้น รบกวนลูกทัวร์รอหน่อยนะคะ


พักผ่อนตามอัธยาศัย....

     ***ส่วนกิจกรรมบนเกาะ ท่านสามารถ พายเรือคายัค, ทางรีสอร์ทมีพาไปชมเกาะควาย, และมีมอไซต์ให้ท่านได้ขับรถเที่ยวเองบนเกาะ (กิจกรรมนี้ ไม่รวมในค่าทัวร์นะคะ^^)

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

จ.ชุมพร - ล่องแพพะโต๊ะ - หาดทุ่งวัวแล่น - เข้าที่พัก

ยามเช้า      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารรีสอร์ท เช็คเอ้าท์ พร้อมเก็บสัมภาระ

       จากนั้น   นำท่านลงเรือกลับเข้าฝั่ง เดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท แบบ Join ( ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึงเมืองระนอง)

ยามสาย     นำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดชุมพร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

                  เดินทางถึงจุดล่องแพพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

กลางวัน      รับประทานอาหาร แบบพื้นบ้าน

ยามบ่าย         นำท่านเตรียมตัว ล่องแพ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร “ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้” คือ คำขวัญประจำอำเภอพะโต๊ะ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่หลากหลาย อุดมสมบูรณ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสถึงไอเย็นแห่ง ธรรมชาติแห่งสายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อม  เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวพะโต๊ะ;ก็ต้องนึกถึงการล่องแพเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็น กิจกรรมเด่นที่อยู่คู่กับพะโต๊ะมาช้านาน และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพะโต๊ะ เป็นอย่างมาก ถือเป็น การการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอพะโต๊ะ

จากนั้นเดินทางกลับเข้าที่พัก ริมหาดทุ่งวัวแล่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ยามเย็น     เข้าเช็คอินเข้า นานาบีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)

ยามค่ำ      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

      พักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สี่   

สนามบินชุมพร - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชุมพร

09.25 น.      เหินฟ้าจากสนามบินชุมพร โดยสายการบินนกแอร์ ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง  

10.25 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง ดอนเมือง – ระนอง และ ชุมพร - ดอนเมือง พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถ-เรือ รับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 56,657