สูงวัยเที่ยวไทย ไปใกล้กรุง อุทัยธานี เมืองรองที่ต้องไป

สูงวัยเที่ยวไทย ไปใกล้กรุง อุทัยธานี เมืองรองที่ต้องไป 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง :  6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาท่านละ  4,500 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก 

กรุงเทพฯ– ถ้ำเขาวง - ต้นไม้ยักษ์ - ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ – จุดชมวิวบ้านชายเขา - ตรอกโรงยา

 06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ออกเดินทางสู่ จ.อุทัยธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

(แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง)

ยามสาย        จากนั้นนำทุกท่านไป ถ้ำเขาวง  เป็นธรรมสถานเพื่อการปฎิบัติธรรมที่อยู่บนเขา ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์ 4 ชั้น สร้างด้วยไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้าน รวมถึงไม้เก่าจากเรือนไทยที่มาจากหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลำพูนื  นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษ คือ ภายในอาคาร มีทั้งศาลา วิหาร กุฎิ หอระฆัง และโบสถ์ที่สร้างอยู่ในสถานที่เดียวกัน

 

จากนั้นแวะชม “ต้นไม้ยักษ์” หรือ “ต้นเซียง” ตั้งอยู่ที่บ้านสะนำ เดิมเป็นของพ่อตาของนายเฮียง ชาวป่า เมื่ออายุ 22 ปี ได้แต่งงานกับภรรยาเมื่อก่อนนั้น พ่อตาจะขายให้กับพ่อค้าในราคา 9,000 บาท เพื่อนำไปก้านไม้ขีดไฟ ทำไม้ไอศกรีม และเอาพูพอนไปทำที่ตีข้าวแต่นายเฮียง ชาวป่า ขอต้นไม้นี้กับพ่อตาไว้ เพราะเห็นมีคุณค่าและความสำคัญ ที่จะหาต้นไม้ใหญ่แบบนี้ในชุมชนไม่มีอีกแล้ว เพราะที่มีอยู่ก็ถูกโค่นถูกล้มไปหมดแล้ว เหลือเพียงต้นนี้ต้นเดียวในชุมชน จึงขอไว้และดูแลรักษาอนุรักษ์มาจนถึงวันนี้

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

ยามบ่าย        ออกเดินทางไปยัง ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ เดิมเป็นฝายปูนกั้นน้ำธรรมดาๆ ในชุมชน ไม่ได้มีความน่าสนใจ แต่ไฮไลท์ที่ทำให้ฝายแห่งนี้พิเศษขึ้นมานั้น คือช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลเอ่อล้นจากบนลงล่าง กลายเป็นม่านน้ำตกขนาดเล็ก โดยมีหุบเขาและพื้นหญ้าเขียวชะอุ่มห้อมล้อมอยู่เป็นฉากหลัง

แวะจุดชมวิวบ้านชายเขา ที่เที่ยวแห่งใหม่อุทัยธานี วิวดีเหมือนได้ไปเมืองนอก ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ชาวบ้านบางคนแถวนี้เรียกที่นี่ว่า จุดชมวิวบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจุดชมวิวแห่งนี้ได้วิวสุดสวยของภูเขาหินปูนของ เขาปลาร้า หุบป่าตาด และเขาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เรียงรายกันสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินเล่น ตรอกโรงยา ตั้งอยู่ที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ มีเรือนแถวไม้เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์ ดั้งเดิมที่นี่เป็นชุมชนของชาวจีน สมัยก่อนนั้นมีการเปิดให้สูบฝิ่นอย่างเสรี ผู้คนมากมายต่างมาที่นี่เพื่อซื้อ-ขายและสูบฝิ่น บรรยากาศคึกคักมาก ชาวบ้านจะเรียกที่นี่กันว่า "ตรอกโรงยา" ต่อมาเมื่อมีการออกกฎหมายว่าฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้คนเริ่มห่างหายจากที่นี่ และกลายเป็นชุมชนที่ซบเซาลงในที่สุด       

 ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร    

 ยามค่ำ         นำท่านเข้าที่พัก อุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  ...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

 วันที่สอง     

ยอดเขาสะแกกรัง (วัดสังกัตรัตนคีรี) - บ้านจงรัก – วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์มโนรมย์) – ล่องเรือชมแม่น้ำสะแกกรัง - วัดท่าซุง  -  กรุงเทพฯ

ยามเช้า        สวัสดียามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านชม ยอดเขาสะแกกรัง เป็นดินแดนที่ชาวอุทัยยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัด เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของเมือง อุทัยมา ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

นำท่านแวะชม บ้านจงรัก เป็นร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์ เป็นบ้านไม้ที่ต่อเติมเป็นร้านกาแฟ สไตล์การตกแต่งร้านแบบโบราณโดยนำของสะสมตั้งแต่บรรพบุรุษ รุ่นปู่ย่าตายาย ในสมัยรัชกาลที่  5 จนถึงปัจจุบันมาใช้ตกแต่งทำให้ดูมีสไตล์ เป็นเอกลักษณ์  ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำสมุนโพรโฮมเมดสูตรโบราณ และยังมีโปสการ์ด ของที่ระลึกจังหวัดอุทัยธานี

นำทุกท่านชม วัดอุโปสถาราม วัดเก่าแก่บนเกาะเทโพริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแต่เดิม วัดอุโปสถาราม ชื่อว่า วัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดโบสถ์ตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2325 มีสิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง เขียนในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอนปลาย แล้วเสร็จในต้นสมัยรัชกาลที่ 4 ได้แก่ ภาพพุทธประวัติ เริ่มตั้งแต่ประสูติบรรพชา มารผจญ ตรัสรู้ โปรดปัญจวัคคีย์ปรินิพพาน และถวายพระเพลิง ด้านบนเป็นภาพเทพชุมนุม ปัจจุบันภาพลบเลือนแต่ยังคงความงามและบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน สุดพิเศษ บนเรือ และล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพริมน้ำ กินลมชมวิว อีกทั้งดูการเลี้ยงปลาในกระชัง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านกับการจับปลาตามธรรมชาติ รับลมเย็นสบาย ชมวัดอุโปสถาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง เป็นวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานอันทรงคุณค่า

 

ยามบ่าย        นำท่านแวะชม  “วัดจันทาราม” หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “วัดท่าซุง”  เนื่องจากในอดีตบริเวณนี้ เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญ และมีการล่องซุงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งแพซุงก็มักจะแวะหยุดพักกันที่หน้าวัดนี้ ต่อจากนั้นวัดก็ไม่ได้บูรณะมานานถึง 47 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2511 พระราชพรหมยาน หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” ได้มาริเริ่มบูรณะวัดอีกครั้ง และได้สร้างอาคารต่างๆ มากมายที่ประดับ และตกแต่งอย่างวิจิตร โดยจิตรกรฝีมือดี ทำให้วัดท่าซุงแห่งนี้เป็นสถานที่ทางศาสนา

 

 ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินกลับ กรุงเทพฯ

 17.00 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6-7 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

4,500 บาท/ท่าน

800 บาท

 

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก 1คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 29,612