สูงวัยผจญภัย พาไปอุ้มผาง ทีลอซู แผ่นดินลอยฟ้า

สูงวัยผจญภัย พาไปอุ้มผาง ทีลอซู แผ่นดินลอยฟ้า 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  7 - 9 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาท่านละ  13,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่สอด – ถ้ำสีฟ้า - อุ้มผาง – บริจาคของที่โรงพยาบาลอุ้มผาง - ตูกะสูรีสอร์ท

09.40 น.       ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

11.15 น.      ออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD194 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

12.15 น.      เดินทางถึงสนามบินแม่สอด

ยามเที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางสู่เส้นทางแม่สอด-อุ้มผาง ผ่านหมู่บ้านเจดีโค๊ะ อ.พบพระ สู่เส้นทางถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง เพลินกับทัศนีย์ภาพ สองข้างทาง ชมความงามของธรรมชาติขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ทางขึ้นเขา คดโค้ง

ระหว่างทาง แวะเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของถ้ำสีฟ้า ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ “ถ้ำสีฟ้า” ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักสงฆ์พุทธคยาถ้ำสีฟ้า เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความงดงามมหัศจรรย์ทางธรรมชาติตามชื่อถ้ำเลย ซึ่งทางเดินชมภายในถ้ำสีฟ้านั้นก็มีระยะทางไม่ไกล ประมาณไม่เกิน 100 เมตร เส้นทางไป-กลับทางเดียวกัน โดยระหว่างทางในถ้ำจะมีการติดไฟส่องสว่างเพียงบางจุด ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาก็คือไฟฉายที่สว่างๆ เพื่อสามารถส่องชมความงามภายในถ้ำ และเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอหากอยากถ่ายภาพ

                    "อุ้มผาง" เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาสูง การคมนาคมค่อนข้างลำบาก มีทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) อุ้มผางเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองฯ มากที่สุด และอำเภอนี้มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย

                    ก่อนเข้าสู่ที่พัก นำทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของที่ โรงพยาบาลอุ้มผา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไร้สถานะ (ไม่มีเชื่อชาติ) และไม่มีหลักประกันสุขภาพ และผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งทางโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนยา ในขณะที่ยาที่เหลือใช้จากครัวเรือนต่างๆจำนวนมากถูกปล่อยให้หมดอายุ เนื่องจากไม่ทราบว่ายาที่เหลือใช้นั้นสามารถส่งต่อ เพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่นได้

นำท่านเข้าที่พัก ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

***ห้องพักเดินไกลจากล้อบบี้ประมาณ 2-3 นาที เป็นสไตล์รีสอร์ทไม้ มีพื้นต่างระดับในห้องพัก

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

ดอยหัวหมด - ล่องแก่ง – ผาบ่อง  - น้ำตกทีลอจ่อ – ผาผึ้ง – ธารน้ำร้อน – แก่งตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกทีลอซู

05.30 น.    พาลูกทัวร์สูงวัย นั่งรถกระบะสองแถว เดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด
ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ***อากาศหนาวเย็น แนะนาให้เตรียมเสื้อกันหนาวใส่ไปด้วยนะคะ
               ดอยหัวหมด อยู่ในเขตบ้านอุ้มผาง ลักษณะเป็นเทือกเขายาวหลายลูกติดต่อกัน บนเขาไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น จะมีก็แต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป มีสภาพเป็นดินกรวดร่วนปนหิน จึงไม่มีต้นไม้ใหญ่ ยังเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามของอุ้มผาง ***ทางเดินขึ้นลาดชัน แนะนาให้สวมใส่รองเท้าหุ้มส้น และเกาะพื้นได้ดีคะ

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดลงเรือล่องแก่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

                    ***เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในการเดินทางวันนี้ แนะนำว่าจะต้องเปียกน้ำได้ และเบาสบายตัว คล่องแคล่ว รวมทั้งรองเท้าต้องกันลื่น และเปียกน้ำได้

                    เตรียมล่องเรือยางสู่ห้วยแม่กลอง ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม นำชมผาบ่อง น้ำตกทีลอจ่อ ผาผึ้ง ธารน้ำร้อน และแก่งตะโค๊ะบิ๊ (มีชูชีพสำหรับทุกที่นั่ง)

ยามสาย        ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง

                  จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู โยระกระบะ 4WD

ยามเที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)

ยามบ่าย        ออกเดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

                  น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจาก ระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วย ป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชียตามความจริงต้องออกเสียงว่า "ทีลอชู" และ เป็นคำนามในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า "น้ำตก" ชื่อ "ทีลอซู" เป็นความพยายามแปลความหมายทีละคำ โดย "ที" หรือ "ทิ" แปลว่า "น้ำ" "ลอ" หรือ "ล่อ" แปลว่า "ตก" แต่ "ชู" ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้นจึงมีความพยายาม ทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก "ซู" แปลว่า "ดำ" จึงนำไปสู่การเรียกว่า "ทีลอซู" และแปลว่า "น้ำตกดำ"

ยามเย็น        นำทุกท่านเดินทางกลับที่พักโดยรถกระบะ 4WD

ยามค่ำ          รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก               

ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

อ. แม่สอด - สนามบินแม่สอด - สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ยามสาย       เช็คเอาท์ออกจากที่พัก ออกเดินทางกลับ อำเภอแม่สอด ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินแม่สอด

 

12.45 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

13.55 น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินนกแอร์ ( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 50,745